HARJUNPÃÃN TERÃSRAKENNE OY

HARJUNPÃÃN TERÃSRAKENNE OY
Alamäentie 146
28260
HARJUNPÄÄ
0505977001,0505524
simo.sundelin@hpterasrakenne.fi, riku.sundelin@dnainternet.net
Simo Sundelin, Riku Sundelin