Turvasuojaovien lukkotöissä on ilmennyt epäselvyyttä. Joissakin lukkoliikkeissä on todettu näiden lukkojen asennuksen vaativan elinkeinoluvan.
Tällainen väittämä juontaa juurensa laista nimeltään ”Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista” 21.8.2015/1085. Siinä todetaan turvasuojaustehtävän, kuten rakenteellisen suojauksen, suorittamiseksi vaadittavan elinkeinolupaa.

1 § todetaan lain soveltamisala:
Tämän lain tavoitteena on yksityisten turvallisuuspalveluiden laadun ja luotettavuuden varmistaminen sekä viranomaisten ja yksityisten turvallisuuspalveluiden välisen yhteistyön edistäminen.
Tätä lakia sovelletaan vartioimisliiketoimintaan, järjestyksenvalvojatoimintaan ja turvasuojaustoimintaan (yksityiset turvallisuuspalvelut).

2 § Määritelmät
Laissa tarkoitetaan:
turvasuojaustehtävällä rakenteellisen suojauksen tai sähköisten valvontajärjestelmien suunnittelemista, asentamista, korjaamista tai muuttamista sekä muiden turvallisuusjärjestelyjen suunnittelemista.

Joten: Tämä laki EI KOSKE rakennustuoteteollisuutta, eli esim. SMRY:n jäsenyrityksiä, jotka valmistavat erityyppisiä turvasuojaovia ja asentavat niihin lukkoja.

Hasse Lönnberg
SMRY:n toiminnanjohtaja