Tuotteiden laatu ja määräystenmukaisuus

Toimitettujen tuotteiden laadun takeena on kokenut, koulutuksen saanut, ammattitaitoinen ja vastuullinen metallirakentamisen osaajayritys.

Tuotteet suunnitellaan määräysten mukaisiksi, ne valmistetaan huomioiden rakentamismääräysten vaatimukset ja ohjeet, valmistuksessa noudatetaan alalla yleisesti hyväksyttyjä ohjeita ja menettelytapoja. Tästä osoituksena esimerkiksi rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tai palo-ovien tyyppihyväksyntämenettely.

CE-merkintä

Kun yritys toimittaa CE- merkityn rakennustuotteen, vakuuttaa se ilmoitettujen teknisten suoritustasojen toteutumisen lisäksi tuotteen sopivuudesta sen ajateltuun käyttötarkoitukseen.
CE- merkittäviä tuotteita ovat tällä hetkellä lasijulkisivut, ikkunat ja sisäänkäyntiovet, sisäänkäynti palo- ovet sekä teollisuusovet- MUITA?
Tuotteet, joilla ei ole olemassa harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia (hEN) ei voida CE- merkitä.

Tuotevalikoima

Tuotteet ovat pääosin talon rakentamiseen tarkoitettuja alumiinisia tai teräksisiä metallirakenteita, kuten ovia, ikkunoita, lasijulkisivuja, parvekekaiteita ja – lasituksia, valokattoja, kaiteita, portteja ja aitoja sekä erilaisia kantavia metallirakenteita.

Ovet
Lämpöeristettyjä sisäänkäyntiovia
Eristämättömiä sisäovia
Palo- ovia
Liukuovia
Automaattisia liukuovia
Teollisuusovia

Ikkunat
Lämpöeristettyjä sisään- tai ulosavautuvia ikkunoita
Savunpoistoikkunat ja -luukut

Julkisivut
Lasijulkisivut (min. 2 kerrosta korkeat)
Lasi- ja erilasin pintamateriaalein päällystetyt julkisivut
Lasiseinät (yhden kerroksen korkuiset, shopfronts)

Parvekekaiteet ja -lasitukset
Valokatot
Kaiteet, portit ja aidat
Kantavat rakenteet