Tuotteiden laatu ja määräystenmukaisuus

Toimitettujen tuotteiden laadun takeena on kokenut, koulutuksen saanut, ammattitaitoinen ja vastuullinen metallirakentamisen osaajayritys. Vuoden 2021 alusta lähtien yhdistys on käynnistänyt SMRY- sertifioinnin. SMRY-sertifikaatti osoittaa, että yritys on saanut CE-merkintään perustuvan metallirakennealan ammatillisen koulutuksen ja omaa kyvyn toimia alan määräysten, ohjeiden ja standardien mukaisesti. Lisäksi tavarantoimittajat ovat auditoineet paikan päällä yrityksen käytännön toiminnan.

CE-merkintä

Kun yritys toimittaa CE-merkityn rakennustuotteen, vakuuttaa se ilmoitettujen teknisten suoritustasojen toteutumisen lisäksi tuotteen sopivuudesta sen ajateltuun käyttötarkoitukseen. CE-merkittäviä tuotteita ovat tällä hetkellä lasijulkisivut, ikkunat ja sisäänkäyntiovet, sisäänkäyntipalo-ovet, savunpoistoikkunat ja -luukut, teollisuusovet ja teollisuuspalo-ovet.

Tuotteet, joilla ei ole olemassa harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia (hEN), ei voi CE- merkitä.

Tuotevalikoima

Tuotteet ovat pääosin talon rakentamiseen tarkoitettuja alumiinisia tai teräksisiä metallirakenteita, kuten ovia, ikkunoita, lasijulkisivuja, parvekekaiteita ja -lasituksia, valokattoja, kaiteita, portteja ja aitoja sekä erilaisia kantavia metallirakenteita.

Ovet
Lämpöeristettyjä sisäänkäyntiovia
Eristämättömiä sisäovia
Palo- ovia
Liukuovia
Automaattisia liukuovia
Teollisuusovia

Ikkunat
Lämpöeristettyjä sisään- tai ulosavautuvia ikkunoita
Savunpoistoikkunat ja -luukut

Julkisivut
Lasijulkisivut (min. 2 kerrosta korkeat)
Lasi- ja erilasin pintamateriaalein päällystetyt julkisivut
Lasiseinät (yhden kerroksen korkuiset, shopfronts)

Parvekekaiteet ja -lasitukset
Valokatot
Kaiteet, portit ja aidat
Kantavat rakenteet