SMRY:n ja alan merkittävien järjestelmätoimittajien yhteisenä tavoitteena on nostaa alan arvostusta. Tämän tueksi on luotu SMRY-sertifiointiohjelma, jonka keskeinen elementti on kokonaisvaltainen koulutus.
SMRY-sertifikaatti osoittaa, että yritys on saanut CE-merkintään perustuvan metallirakennealan ammatillisen koulutuksen ja omaa kyvyn toimia alan määräysten, ohjeiden ja standardien mukaisesti. Sertifikaattiin johtavat koulutukset alkavat loppukesästä.