SMRY:n järjestämissä tilaisuuksissa noudatetaan kilpailulainsäädännön mukaista menettelyä. Toimintatavat ja -periaatteet on listattu oheisessa dokumentissa.