Parvekekaiteiden laseille on laadittu kenttätestausmenetelmä pistekuorman kokeelliseen todentamiseen työmaalla.

Talvella tapahtunut valitettava kaideturma käynnisti prosessin, joka on aiheuttanut suuria ongelmia paitsi monelle kaidevalmistajille myös putoamissuojana toimivien lasiseinien toimittajille. Syy siihen on taannehtivasti muuttuneet käytännöt rakennusvalvontojen hyväksymisperusteissa.

Koska kaidelasit ovat akuutein ongelma, on SMRY yhdessä suurimpien kaidevalmistajien kanssa pyrkinyt löytämään ratkaisua kohteisiin, joissa Rakennusvalvonta epäilee kaiteiden turvallisuutta eikä siksi ole antanut niille käyttöönottolupaa.

SMRY perusti alan toimijoista ja parhaista asiantuntijoista kaidetyöryhmän, joka on laatinut kaidelasin laskennallisen pistekuorman kestävyyden todistamisen rinnalle kaidelasien pistekuorman kenttätestausmenetelmän, jolla rakennusvalvontaviranomainen voi todeta kaiteiden olevan hyväksyttävissä käyttöön. Testissä testataan jokainen kaidelasi, ja näin osoitetaan, että rakenne kestää rikkoutumatta asetuksien mukaisen pistekuorman suunnitteluarvon.

Rakennusvalvontaviranomaiselle on lakiin perustuva oikeus, oman harkintansa mukaan, hyväksyä tai olla hyväksymättä tuotetta, siksi hyväksymiskäytännöt voivat poiketa paikkakuntakohtaisesti.

Kenttätestausmenetelmä

Tätä kenttätestimenetelmää käytetään parvekekaidelasien pistekuormakestävyyden kokeelliseen osoittamiseen. Kokeellista osoitustapaa käytetään ainoastaan kohteissa, joita ei ole vielä luovutettu ja joissa Rakennusvalvonta epäilee, että toimitettu kaide ei ole käyttötarkoitukseen soveltuva.

Kaiteiden pistekuorman kenttätestausmenettelyn lausunto sekä työohje ja raportti löytyvät täältä.