KAAKON KONEMETALLI OY

KAAKON KONEMETALLI OY
Horjalviikintie 2
49420
HAMINA
0440553862
keijo.korpela@kaakonkonemetalli.fi
Keijo Korpela