Tampere-talossa 8. helmikuuta järjestettyyn Lasiseminaariin osallistui n. 120 lasi- ja rakentamisalan asiantuntijaa. Lasiseminaarin järjestää yhteistyössä Suomen Tasolasiyhdistys ry, Puutuoteteollisuus ry ja Puuteollisuusyrittäjät ry.

Ohjelma käsitteli laajasti rakentamisen eri aihealueita. Alla kooste SMRY:lle keskeisimmistä, ensimmäisenä tärkein:

1.Rakentamisen uudet asetukset
Teppo Lehtinen YM:stä kertoi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutoksesta 21.12.2012, jonka viiden vuoden siirtymäsäännös päättyi 31.12.2017. Tuolloin kaikki MRL 13.3§ annetut asetukset kumoutuivat, myös tyyppihyväksyntäasetukset.

Uudet rakentamismääräykset astuivat voimaan 1.1.2018, alla otteita muutoksista.
– Rakennusten paloturvallisuus, E1 poistui ja sen korvaa MRL asetus 117 b §
– Rakennusten kosteustekninen toimivuus, C2 poistui ja sen korvaa 117 c §
– Rakennusten käyttöturvallisuus, F2 poistui ja sen korvaa 117 d §
– Rakennusten energiatehokkuus, D3 (ohjeet C4 ja D5) poistui ja ne korvaa 117 g §
– Kantavat rakenteet, RakMk B- sarjan korvaa YMa 477/2017 ja YMa eurokoodit
Uusissa määräyksissä kerrotaan, mitä korjausrakentamisen suhteen on tehtävä.
Uusiin määräyksiin liittyy perustelumuistiot joissa alan asiantuntijat selventävät asetuksen sisältöä.
Osaan määräyksistä tullaan laatimaan suosituksia, ei sitovia määräyksiä, esimerkkinä Suomen Tasolasiyhdistyksellä työn alla oleva, SMRY:lläkin lausunnolla ollut ”Rakennusten käyttöturvallisuus, lasirakenteet”-ohje.
Uusien asetusten henki on antaa eri toimialojen asiantuntijoille enemmän valtaa ja vastuuta.
Tämä tarkoittaa, että myös SMRY:n odotetaan, laativan omalle alalle uusien asetusten mukaisia toimivia ohjeita ja suosituksia.

2. Katsaus kotimaan rakentamisen 2018
Markku Riihimäki Forecon:sta kertoi yleisistä ja rakentamisen suhdanteista.
– Suomen taloudessa menee nyt paremmin kun aikoihin, Bkt kasvoi 2017 3,4% ja kasvun odotetaan edelleen jatkuvan tänä vuonna, +2,6%.

3. LasiMitta, tietoisku.
Jenni Heikkilä Tasolasiyhdistyksestä esitteli LasiMitta-lujuuslaskentaohjelman, sen toimintaa ja markkinoi sitä tuleville käyttäjille.
Ohjelmassa oli lisäksi muita esitelmiä, kuten:
– Ajankohtainen Signaalin läpäisevyys- uudet lasiratkaisut / Timo Saukko Finnglass Oy
– Lämpökarkaistun turvalasin ohje kortti / Jenni Heikkilä Suomen Tasolasiyhdistys ry.
– Lasikohteita Suomesta ja maailmalta / Tuomas Silvennoinen PES-Arkkitehdit Oy.
– Vaikuttavia suomalais- arkkitehtien suunnittelemia kohteita maailmalta, hienoja Suomesta ja erikoisimmat Kiinasta.

Vaikka Lasiseminaari suuntautuu etupääsää lasirakentamiseen, suosittelen tätä kaikille jotka haluavat saada katsauksen rakentamisen ajankohtaisiin ja tuleviin aiheisiin sekä hyödyntää tilaisuutta verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa.
Osallistujien joukossa oli tänä vuonna harmillisen vähän SMRY:n jäseniä, ensi vuonna uusi mahdollisuus.